Podsumowanie akcji Kapsuła Czasu

Plac Legionów, 15 lipca 2013